BİLİM

Bu söyleşi ile ilgileniyorum ve bilgi almak istiyorum.

Öğrenme'nin Evrimi

Soner Yıldırım

İnsanlğın edindiği bilgi katlanarak artıyor. Öyle ki, şimdilerde çoçuğun okul döneminin bilgi kapsamı ebeveynlerin okul döneminden bir kaç kat fazla. Üstelik erişim imkanı da daha fazla. Öğrenme bu kadar içeriği bilmek dışında bir şey olmalı. Zihnin öğrenme süreçleri nasıl işliyor? Yeni 'öğrenme' yöntemleri çoğumuza yabancı. İlk çağda doğan bir çocuğu günümüzde yetiştirmeye çalışsak belki bizim yetişkinler kadar zorluk çekmeyecek. Bilginin çokluğu ve erişim kolaylığı yeni bir entelektüel tipini zorunlu kılıyor. Hangi konuları ne dereceye kadar öğrenmeli? Öğrenme, öğretim ve bilgisayar teknolojileri konusunda çalışan Soner Yıldrım, öğrenme'nin geçirdiği evrimi irdeleyerek geleceğe ışık tutuyor.

http://users.metu.edu.tr/soner/

18 Şubat 2020